توجه

توجه


در هنگام رزرواسیون توجه کنید از صفحه آخر پرداخت اینترنتی که شامل  شماره تراکنش و پیگیری  می شود، حتما عکس بگیرید و در هنگام مراجعه به مسئول پذیرش ارائه نمایید. با تشکر.